สร้างเมื่อ :
ตารางเวลาบอสในเซิร์ฟเวอร์ Database MaP
Monster : Kraken MOB ID : 2202

Map

ชื่อแมพ : iz_dun04

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Combat Knife 0.50%

Monster : Pyuriel MOB ID : 2249

Map

ชื่อแมพ : xmas_dun01

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Merchant of Honor 1%

Monster : Lora MOB ID : 2250

Map

ชื่อแมพ : anthell01

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Brynhild 0.50%

Monster : Gioia MOB ID : 2251

Map

ชื่อแมพ : hu_fild02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrie Armor 1%

Monster : Elvira MOB ID : 2252

Map

ชื่อแมพ : ice_dun02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Swordman of Honor 1%

Monster : Daehyon MOB ID : 2253

Map

ชื่อแมพ : ama_dun02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrie Armor 1%

Monster : Soheon MOB ID : 2254

Map

ชื่อแมพ : tur_dun03

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Thief of Honor 1%

Monster : Dark Guardian Kades MOB ID : 2255

Map

ชื่อแมพ : moc_pryd03

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Mage of Honor 1%

Monster : Rudo MOB ID : 2256

Map

ชื่อแมพ : iz_dun03

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrian Manteau 1%

Monster : Tikbalang MOB ID : 2313

Map

ชื่อแมพ : mosk_dun02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Bradium Earring 1%

Monster : Bangungot MOB ID : 2317

Map

ชื่อแมพ : bra_dun01

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Variant Shoes 1%

Monster : Bakonawa MOB ID : 2320

Map

ชื่อแมพ : beach_dun2

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrja's Shield 0.70%

Monster : Faithful Manager MOB ID : 2371

Map

ชื่อแมพ : gl_prison

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Ice pick 0.50%

Monster : Amdarias MOB ID : 2476

Map

ชื่อแมพ : moc_fild20

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Variant Shoes 1%

Monster : Faceworm Queen MOB ID : 2529

Map

ชื่อแมพ : um_fild03

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Diabolus Manteau 0.70%

Monster : Evil Fanatics MOB ID : 2942

Map

ชื่อแมพ : in_sphinx4

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Diabolus Boots 0.70%

Monster : Celine Kimi MOB ID : 2996

Map

ชื่อแมพ : yuno_fild11

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Violet Fear 2%

Monster : Grand Pere MOB ID : 3073

Map

ชื่อแมพ : gefenia03

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Nydhorgg's Shadow Garb 0.50%

Monster : TimeHolder MOB ID : 3074

Map

ชื่อแมพ : nif_fild02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Diabolus Armor 1%

Monster : Brinaranea MOB ID : 3091

Map

ชื่อแมพ : dic_fild02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Brynhild 0.50%

Monster : Muspellskoll MOB ID : 3092

Map

ชื่อแมพ : mag_dun02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Orlean's Glove 1%

Monster : Reborn Demigod MOB ID : 3096

Map

ชื่อแมพ : gl_cas02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Ice pick 0.50%

Monster : Despair God Morroc MOB ID : 3097

Map

ชื่อแมพ : moc_pryd02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Diabolus Armor 1%

Monster : Charleston MOB ID : 3124

Map

ชื่อแมพ : alde_dun02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Diabolus Ring 1%

Monster : Echidna MOB ID : 3329

Map

ชื่อแมพ : gefenia04

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrie Shoes 1%

Monster : Siren MOB ID : 3330

Map

ชื่อแมพ : orcsdun02

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrie Shoes 1%

Monster : Hera Campana Louvre MOB ID : 3332

Map

ชื่อแมพ : mag_dun01

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Twin Edge of Naght Sieger 2%

Monster : Lilith MOB ID : 3347

Map

ชื่อแมพ : nif_fild01

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Twin Edge of Naght Sieger 2%

Monster : Anglerfish MOB ID : 3380

Map

ชื่อแมพ : gl_knt01

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Gigantic Majestic Goat 1%

Monster : Ragged Golem MOB ID : 3473

Map

ชื่อแมพ : moc_fild21

Info

Hp 8388607

Size Large

Race Undead

Element Undead

Time 3 Hour

Item Drop

Bloody Branch 5%

Bonus Coin 5%

Cash Coin 50%

Enriched Elunium 5%

Enriched Oridecon 5%

Valkyrie's Shield 0.70%

Monster : Amon Ra MOB ID : 1511

Map

moc_pryd06

Time

1 Hour

Monster : Atroce MOB ID : 1785

Map

ra_fild02, ra_fild03, ra_fild04

ve_fild01, ve_fild02

Time

3-6 Hour

Monster : Bacsojin MOB ID : 1630

Map

lou_dun03

Time

2 Hour

Monster : Baphomet MOB ID : 1039

Map

prt_maze03

Time

2 Hour

Monster : Beelzebub MOB ID : 1874

Map

abbey03

Time

12 Hour

Monster : Boitata MOB ID : 2068

Map

bra_dun02

Time

2 Hour

Monster : Detardeurus MOB ID : 1719

Map

abyss_03

Time

2 Hour

Monster : Dark Lord MOB ID : 1272

Map

gld_dun04, gl_chyard

Time

1-2 Hour

Monster : Doppelganger MOB ID : 1046

Map

gef_dun02 , gld_dun02

Time

2-4 Hour

Monster : Dracula MOB ID : 1389

Map

gef_dun01

Time

1 Hour

Monster : Drake MOB ID : 1112

Map

treasure02

Time

2 Hour

Monster : Eddga MOB ID : 1115

Map

pay_fild11

Time

2 Hour

Monster : Evil Snake Lord MOB ID : 1418

Map

gon_dun03

Time

2 Hour

Monster : Fallen Bishop MOB ID : 1871

Map

abbey02

Time

2 Hour

Monster : Garm MOB ID : 1252

Map

xmas_fild01

Time

2 Hour

Monster : Gloom Under Night MOB ID : 1768

Map

ra_san05

Time

5 Hour

Monster : Golden Thief Bug MOB ID : 1086

Map

prt_sewb4

Time

1 Hour

Monster : Gopinich MOB ID : 1885

Map

mosk_dun03

Time

2 Hour

Monster : Ifrit MOB ID : 1832

Map

thor_v03

Time

11-12 Hour

Monster : Incantation Samurai MOB ID : 1492

Map

ama_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Kiel D-01 MOB ID : 1734

Map

kh_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Stormy Knight MOB ID : 1251

Map

xmas_dun02

Time

1 Hour

Monster : Ktullanux MOB ID : 1779

Map

ice_dun03

Time

4-8 Hour

Monster : Lady Tanee MOB ID : 1688

Map

ayo_dun02

Time

7 Hour

Monster : Lord of Death MOB ID : 1373

Map

niflheim

Time

2 Hour

Monster : Maya MOB ID : 1147

Map

anthell02 , gld_dun03

Time

2-4 Hour

Monster : Mistress MOB ID : 1059

Map

mjolnir_04

Time

2 Hour

Monster : Moonlight Flower MOB ID : 1150

Map

pay_dun04

Time

1 Hour

Monster : Orc Hero MOB ID : 1087

Map

gef_fild02 , gef_fild14

Time

1 Hour

Monster : Orc Lord MOB ID : 1190

Map

gef_fild10

Time

2 Hour

Monster : Osiris MOB ID : 1038

Map

moc_pryd04

Time

1 Hour

Monster : Pharaoh MOB ID : 1157

Map

in_sphinx5

Time

1 Hour

Monster : Phreeoni MOB ID : 1159

Map

moc_fild17

Time

2 Hour

Monster : RSX 0806 MOB ID : 1623

Map

ein_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Tao Gunka MOB ID : 1583

Map

beach_dun

Time

5 Hour

Monster : Thanatos / Memory of Thanatos MOB ID : 1708

Map

thana_boss

Time

8 Hour

Monster : Valkyrie Randgris MOB ID : 1751

Map

odin_tem03

Time

8 Hour

Monster : Vesper MOB ID : 1685

Map

jupe_core

Time

2 Hour

Monster : Wounded Morroc MOB ID : 1917

Map

moc_fild22

Time

12 Hour

Monster : Ygnizem / Egnigem Cenia MOB ID : 1658

Map

lhz_dun02

Time

2 Hour

Monster : Assassin Cross Eremes MOB ID : 1647

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Priest Magaleta MOB ID : 1649

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Wizard Katrinn MOB ID : 1651

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Lord Knight Seyren MOB ID : 1646

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Sniper Shecil / Sniper Cecil MOB ID : 1650

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Whitesmith Harword MOB ID : 1648

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour