สร้างเมื่อ :
ระบบออฟชั่นคอสตูม Option Costume
Description รายละเอียด
 • • ระบบออฟคอสตูม v.2 จะออฟได้แค่ คอสตูมถุงมือ และ ผ้าคลุมเท่านั้น

 • • ออฟชั่นทั้งหมดที่จะสามารถสุ่มได้ทั้งหมด ตามนี้
 • - Str +1
 • - Agi +1
 • - Vit +1
 • - Int +1
 • - Dex +1
 • - Luk +1
 • - Atk +2-3%
 • - Matk + 2-3%
 • - Aspd + 2-3%
 • - Aspd + 1
 • - Hit +4
 • - Flee +4
 • - Critical +4
 • - Delay -2-3%
 • - Ignore Physical Defense Player +3%
 • - MaxHp +2-3%
 • - MaxSp +2-3%
 • - Increase Physical Ranged Attack 2-3%
 • - Decrease Physical Ranged Attack 2%
 • - Atk +10-12
 • - Matk +10-12

 • • ทุกๆครั้งในการออฟมีโอกาสสุ่มได้สูงสุด 2 ออฟชั่น
 • - ออฟแถวที่ 1 โอกาสติดออฟ 100%
 • - ออฟแถวที่ 2 โอกาสติดออฟ 50%
 • ปีกสามารถออฟได้ไม่จำกัด สามารถออฟซ้ำได้ ทุกครั้งที่มีการออฟใหม่ จะรีเซ็ทออฟ แถว 1 และ แถว 2
 • ออฟไม่มีโอกาสแตก หรือ สูญหาย ไม่ต้องถอดของใดๆทั้งสิ้น

 • • ตัวอย่างไอเท็ม
 •