สร้างเมื่อ :
ช่องทางบริจาค Donate For Server
อัตราการเติมเงิน : True Money
Truemoney จำนวนที่ได้รับ TrueWallet จำนวนที่ได้รับ ของรางวัล ไอเท็มพิเศษ
50บาท 250 Point 50บาท 300 Point Bonus Coin 5 ea Refill Coin 0 ea
90บาท 450 Point 90บาท 540 Point Bonus Coin 9 ea Refill Coin 0 ea
150บาท 750 Point 150บาท 900 Point Bonus Coin 15 ea Refill Coin 0 ea
300บาท 1,500 Point 300บาท 1,800 Point Bonus Coin 30 ea Refill Coin 0 ea
500บาท 2,500 Point 500บาท 3,000 Point Bonus Coin 50 ea Refill Coin 0 ea
1,000บาท 5,000 Point 1,000บาท 6,000 Point Bonus Coin 100 ea Refill Coin 1 ea
คำแนะนำ : ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตรา Cash Point และ โปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า