สร้างเมื่อ :
ข้อมูลสัตว์เลี้ยง Pet Evolution
Description รายละเอียด
  • รายละเอียด
  • 1. หากต้องการเลี้ยงสัตว์ จะต้องหาของและเงิน มาแลกไข่กับ Npc โดยจะสุ่มไข่จาก 3 สายพันธุ์
  • 2. ความสามารถของสัตว์จะแสดงผล เมื่อความสัมพันธ์อยู่ระดับ "สนิทสนม" กับเจ้าของแล้วเท่านั้น
  • 3. สัตว์มีโอกาสหนีหรือหายไป กรณีไม่ให้อาหาร ให้อาหารไม่ถูกระดับความหิว

  • รายการของ
  • Cash Coin 100 อัน
  • Poring Coin 10000 อัน
  • Bonus Coin 3 อัน
  • Zeny 1,000,000
สายพันธุ์ ที่ 1

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

Imp - - Max Hp +10%, Hit +40
Ifrit - - Aspd +5%, โจมตีทุกขนาดแรง 9%, Max Hp +7%
Firefox - - Atk +40, Critical, +15, Max Hp +500
Kasa - - Max Hp +10%, Flee +40
Sarah - - Critical +25, คริติคอลแรงขึ้น +15%, Aspd +10%
สายพันธุ์ ที่ 2

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

Retribution - - Dex +5, โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 12%, Aspd +5%
Despair God Morroc - - Str +10, Atk +10%, Aspd +5%
Reborn Demigod - - All Status +3, โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 10%, Aspd +5%
Thanatos Odium - - Agi +5, Atk +40, Hit +20
Observation - - All Status +2, โจมตีทุกขนาดแรง 7%, ลด Def เป้าหมาย 5%
สายพันธุ์ ที่ 3

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

Piamette - - All Status +3, Matk +10%, MaxHp +7%, Aspd +4%
Aliot - - Matk +9%, All Status +2, Aspd +5%
Rudo - - Def +10, Mdef +10, Max Hp +10%
Archdam - - All Status +3, โจมตีบอสแรงขึ้น 40%, MaxSP +12%
Valkyrie Randgris - - Max Hp +5%, ป้องกันทุกธาตุ 10%
สายพันธุ์ ที่ 4

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

Drake - - Atk +60, Hit +20, Aspd +5%
Dark Priest - - Matk +10%, Int +5, Dex +2
Heydrich - - Flee +20, Max Hp +5%, ป้องกันทุกธาตุ 5%
Fallen Bishop - - Flee +25, Hit +25, Max Hp +5%, Max Sp +5%
Bijou - - โจมตีทุกขนาดแรง 10%, ลด Def เป้าหมาย 10%, All status +3