สร้างเมื่อ :
ข้อมูลกิลด์วอร์ Woe Informantion
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ : ทุกวัน
 • เวลากิลด์วอร์ : 20.00 - 21.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : 0 หลัง (ตามจำนวนกิลด์)
 • สมาชิกกิลด์ : 26 คน
 • จับพันธมิตร : ไม่ได้
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • เงินสด : จำนวน 300-1000 บาท ทุกวัน
 • Poring Coin : จำนวน 2500 ea
 • Bloody Branch : จำนวน 15 ea
 • Guild Coin : จำนวน 150 ea
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน Hohen
aldeg_cas02
Wuerz
aldeg_cas04
Rephe
gefg_cas01
Yesne
gefg_cas03
Brigh
payg_cas01
Sacre
payg_cas04
Swanh
prtg_cas02
Fadhg
prtg_cas03
Special
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 2. กิลด์สาขา ห้ามช่วยกันบ้านชั้นเดียวกัน (แต่ช่วยบุกบ้านได้) แต่กิลด์สาขา จะสามารถมาช่วยกันบ้านตามทางเดินได้ กฏนี้จะใช้ตั้งแต่นาทีที่ 45 (วาร์ปชั้นหินกิลด์เปิด) ก่อนนาทีที่ 45 จะนับเป็นการเล่นโซนปกติ

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 3. จากกติกากิลด์วอร์ ข้อ 2. หากกิลศัตรูมีการกันบ้านชั้นเดียวกัน จะต้องมีหลักฐานไฟล์ภาพ,คลิปวิดีโอที่กิลด์ 2 อีกฝ่ายทำดาเมทใส่หรือใช้สกิลใส่เท่านั้น ถ้าแค่เข้าออกวาปจะไม่นับ

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 4. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 15 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 5. กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านรางวัลเงินสดได้แค่ 1 หลัง (แต่ตีบ้าน กลาง เพิ่มได้) หากตีบ้านรางวัลเงินสด 2 หลัง จะงดแจกรางวัล (บ้านเงินสด + บ้านแคชงดรางวัลเช่นกัน)

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 6. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 16 คน แล้วทั้ง 16 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 7. กิลด์ที่มาร่วมสงครามกิลด์วอร์ มากกว่า 16 คน และไม่ได้บ้านเกิน 3 ครั้ง [ หากเว้นวันไม่นับ ] จะได้รับ Cash Coin สนับสนุนฟรี 2000 Cash เป็นรางวัลขอบคุณที่มาวอร์
Rules Alliance กติกากิลด์พันธมิตร
 • 1. การใช้ชื่อกิลด์ รูปกิลด์แตกต่างกัน เพื่ออ้างการตีสลับหิน

  1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
  1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
  1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
  1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  2.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 3. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน

  3.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
  3.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด Butterfly Wing กลับบ้านในทันที
  3.3 หากกิลด์สาขามีการกด Skill หรือ ทำ Damage จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
  3.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน